Kalite Politikası

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.; Verusa Holding grubunun tüm şirketlerinde olduğu gibi; faaliyet alanlarında sürdürülebilir olma prensibi ile, kalitede sürekliliği ve sektörde marka olmayı ilke olarak benimsemiştir. Bu ilkelerden yola çıkarak,

  • Değişen dünya ve ülke koşullarına göre yatırımlarını, kaynak ve üretimlerini çeşitlendirerek rekabetçi piyasalarda lider olmayı,
  • Sektöründeki yenilikleri iş süreçlerine adapte ederek şirket performansını ve üretimlerde verimliliği arttırmayı,
  • Değişen sektör ve Pazar koşullarını sürekli değerlendirerek ve gözden geçirerek riskleri fırsatlara dönüştürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş süreçlerinde sürekliliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Yürütülen faaliyetlerde kalite yönetim sistemimiz çatısı altında sağlık, can güvenliği, toplum huzuru ve çevreyi korumayı, ulusal ve uluslararası standartlara, yasa ve mevzuat şartlarına uygun davranmayı,
  • İnsan kaynaklarımızın bizim için en büyük değer olduğu bilinciyle, tüm çalışanlarımızın bilgi, eğitim ve sürekli gelişimlerini sağlayarak, kaliteli iş gücümüzün bir parçası olmaktan gurur duydukları lider bir şirket olmayı,
  • İş süreçlerimizde tedarikçi ve müşterilerimizle kalite anlayışımızın gereği olarak uzun dönemli işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmayı ve sürekli gelişmelerine destek olmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde ilgili taraflara ve tüm paydaşlarımıza değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşmayı, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını sunmayı ve tüm süreçlerde kamuoyu bilgisine açık olmayı taahhüt ederiz.