Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. kalite odaklı yaklaşımla hizmet verirken, küresel marka olma yolunda, sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda,

 • Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını,
 • Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı,
 • Firmamızın amacı, boyutları ve bağlamına ve riskleri ile fırsatlarının özel doğasına uygun faaliyet göstererek kaynakların etkili kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek ve çevreye etkisi olabilecek boyutlara yönelik ilgili yasal şartlara ve mevzuata uymayı,
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamayı,
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,
 • İş kaynaklı yaralanmaları ve hastalıkları engellemek için sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamayı,
 • Yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltmayı,
 • Çalışanların entegre yönetim sistemine katılımını ve tam uyumu sağlamayı,
 • -Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamayı,
 • Paydaşların şikâyetlerini çözüme kavuşturmak ve bağlılığı sağlamak birincil ilkemiz olup, şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik, hesap verebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
 • ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 10002:2018 standartlarının gereklerini yerine getirmek için gerekli kaynakları sağlamayı ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.