Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyon

Akılcı iş modelleriyle gelişen ve değişen global dünyada müşterilerimizin enerji ihtiyacının sürekliliğini sağlamak.

Misyon

Enerji sektöründe güvenilir ve kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösterirken, tüm paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak.

Değerler

-Gelişime ve ilerlemeye açıklık

-Çevreye, çalışanlara, topluma ve tüm paydaşlara şeffaf, adil ve duyarlı yaklaşım

-Sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılık

-Ürün ve hizmet kalitesinde mükemmeliyetçilik