Müşteri Girişi
0212 630 91 91
info@ataelektrik.com.tr

Sektörden Haberler

Tedarik Süreci

Ata Enerji tedarik aşamaları aşağıdaki gibidir.

Sözleşme

 • Sunulan teklif doğrultusunda sözleşmenin imzalanması
 • Gerekli olan belgelerin hazırlanması
 • Sözleşmenin Ata Enerji tarafından TEİAŞ'a kayıt ettirilmesi
 • Takip eden dönemde abonenin indirimli elektrik kullanmaya başlaması

Belgeler

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • Vekaletname
 • İmza Sirküleri

Faturalama

 • Bölge dağıtım şirketi tarafından sayacın okunması ve Ata Enerji'ye bildirilmesi
 • Ata Enerji tarafından faturanın kesilmesi ve aboneye ulaştırılması
 • Takip eden 10 gün içinde Ata Enerji'ye faturanın gönderilmesi

Copyright Ata Enerji 2018